Voor alle leerlingen die iets extra’s nodig hebben

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla sollicitudin pellentesque nibh non viverra. Phasellus blandit enim lorem, vitae convallis mi dignissim sed.

3.1 Visie op begeleiding en ondersteuning 

Metameer biedt een plek aan alle leerlingen die tot ontwikkeling kunnen komen in onze onderwijssetting. Daarbij kijken we naar de ondersteuningsbehoeften van ieder kind. Onderlinge verschillen tussen leerlingen mogen er zijn en vragen om een pedagogisch-didactische benadering die rechtdoet aan het individu én aan de groep. Dit betekent dat er verschillende vormen van ondersteuning mogelijk zijn. We investeren in een sterke schoolbrede en handelingsgerichte basisondersteuning voor alle leerlingen met een focus op kwalitatief goed onderwijs. 

Meer weten? > Lees ons Schoolondersteuningsprofiel.

3.2 Ondersteuningsstructuur

We werken vanuit het 3-TIER model (Greenwood, Kratochwill & Clements,2008), een piramidemodel waarin een stevige basisondersteuning voor 80% van de leerlingen voldoende is. Voor 15% bieden we lichte, kortdurende of groepsondersteuning en voor 5% extra individuele en intensieve extra ondersteuning. We hebben de leerlingen goed in beeld, waardoor we de passende ondersteuning bieden. Als dit beeld niet klopt bij de potentie en de ambitie van de leerling, zetten we tijdig extra ondersteuning in.

 

on3.3 Leerling in beeld

De mentor en de docent volgen en beschrijven het leerproces van de leerling in ons leerlingvolgsysteem. Dit vormt de basis voor de volgende stappen die de leerling zet. In de driehoeksgesprekken bespreken we de leerdoelen en de voortgang. De inbreng van de leerling zelf is hierbij leidend.

3.4 Ambitie

  • Metameer heeft een stevige basisondersteuning: alle docenten en mentoren bieden door hun pedagogisch en didactisch handelen de leerlingen een solide basis om te kunnen leren. Nieuwe collega’s krijgen voldoende ondersteuning om zich hierin te ontwikkelen.
  • Alle docenten en mentoren hebben ruimte voor intervisie en scholing om de kwaliteit van de basisondersteuning te borgen.
  • Ons onderwijs is inclusief: zoveel mogelijk kinderen profiteren van goed, thuisnabij onderwijs. We denken daarbij in mogelijkheden en kansen. 
  • We werken samen en wisselen expertise uit met onze regioscholen, partners en hulpverlening.