Samenwerken aan een slimme, vaardige en sterke regio

dasdgfljaslfgbhjadlsfgjsdf

5.1 Visie op samenwerking in de regio

De regionale ontwikkelingen vragen een structurele, duurzame en gegarandeerde samenwerking tussen de scholen Metameer, het Elzendaalcollege en het Merletcollege. Dat betekent dat we als scholen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio en dat we financieel gezond blijven. 

In het Land van Cuijk en Maasduinen daalt het aantal leerlingen sterk. Daardoor staan het onderwijsaanbod, de betaalbaarheid, de aansluiting op het vervolgonderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt onder druk. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een versterking en verbreding van het onderwijsaanbod, terwijl in onze regio zonder ingrijpen een verschraling onvermijdelijk is (Figuur 2). 

Om dit proces te keren, bundelen de drie scholen in het Land van Cuijk en Maasduinen hun krachten om samen met alle partners in de regio toekomstbestendig voortgezet onderwijs te realiseren. Zij hebben gezamenlijk de regiovisie Land van Cuijk en Maasduinen ‘Een nieuw onderwijslandschap’ opgesteld. Daarin is de eerste stap een fusie tussen het Elzendaalcollege en Metameer met ingang van 1 augustus 2023.

Mismatch onderwijs en arbeidsmarkt

Figuur 2 Mismatch onderwijs en arbeidsmarkt

 

5.2 Partnerschappen 

In onze regio werken we samen binnen een sterk eco-systeem met korte lijnen tussen het onderwijs, werkgevers en de overheid. Alleen samen kunnen we zorgen voor een passend, duurzaam en uitdagend onderwijsaanbod in het Land van Cuijk en Maasduinen. De noodzaak om jongeren aan onze regio te binden is evident. Onderstaande illustratie is een visuele weergave van dit eco-systeem. 

 

regionaal-ecosysteem

Metameer is partner in de AOS-Noordoost Brabant. We zijn een school waar opleiden, innoveren en onderzoeken op de werkplek centraal staan.  

Daarnaast is Metameer een actieve deelnemer in de regionale RAP: we dragen bij aan de regionale aanpak van het personeelstekort in het onderwijs. 

5.3 Ambitie

  • We realiseren samen met de vo-scholen in de regio en alle partners een toekomstbestendig en duurzaam onderwijslandschap voor onze leerlingen.
  • Onze leerlingen leren in school van personen buiten de school.
  • Onze leerlingen leren buiten school in samenwerking met bedrijven, instellingen en ouders.
  • We hebben niet alleen regionale, maar ook (inter)nationale partners.