Samen leren, vernieuwen en verbeteren

Integer tempor, magna eu dictum sagittis, libero odio aliquet ante

6.1 Visie op kwaliteitsdenken

Kwaliteitszorg is een geheel aan activiteiten dat gericht is op het creëren van een continu verbeterproces van ons dagelijks werk. Dit vraagt om rol- en kwaliteitsbewustzijn van alle collega's bij ons op school. Zowel in de directe interactie met de leerling als in de ondersteunende processen. Het betekent ook dat alle betrokkenen bereid zijn om van en met elkaar te blijven leren. Het doel? Samen het leer- en ontwikkelproces van leerlingen optimaliseren en zo onze missie, visie en ambities waarmaken.  

6.2 Kwaliteitsbeleid 

Ons kwaliteitsbeleid kent een vaste systematiek waarmee we onderzoeken hoe onze resultaten zich verhouden tot onze ambities, doelen en kwaliteitseisen én tot de extern opgelegde normen, bijvoorbeeld van de Inspectie van het onderwijs. In ons kwaliteitsbeleid zijn twee uitgangspunten leidend:

  1. Het kwaliteitsbeleid leidt tot gegevens waarmee we op alle niveaus onderbouwde beslissingen kunnen nemen om de kwaliteit van zowel inhoud als proces te verbeteren.
  2. Het kwaliteitsbeleid stimuleert de verdere ontwikkeling van de lerende organisatie en de onderzoekende houding van alle betrokkenen.

Op basis van deze visie en uitgangspunten passen we ons kwaliteitsbeleid aan, zodat het aansluit bij onze ambities.

6.3 Ambitie

  • We ontwikkelen kwaliteitsbeleid door tot strategisch kwaliteitsmanagement.
  • We zetten kwaliteitskaarten in om van en met elkaar te leren.
  • We hebben in beeld hoe onderwijs op Metameer bijdraagt aan een brede ontwikkeling van leerlingen, bijvoorbeeld op het gebied van burgerschap.