Onze missie, visie en kernwaarden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut pulvinar gravida mi, id lacinia diam. Nunc vel finibus nibh. Sed scelerisque eleifend vestibulum. Pellentesque mollis ante mauris.

1.1 Identiteit 

Metameer kent een katholieke grondslag. Vanuit het christelijke gedachtengoed geven we betekenis aan goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen. Onze cultuur kenmerkt zich door durf en pionieren en door het voeren van de dialoog met leerlingen en met elkaar. We omarmen diversiteit als kans om van en met elkaar te leren. We voelen ons verantwoordelijk voor onszelf, voor de ander en voor de wereld om ons heen. Pedagogisch gesproken staat de relatie met de leerling voorop. Die relatie wordt gekenmerkt door gelijkwaardigheid, wederkerigheid en het goede gesprek.

We omarmen diversiteit en werken met heterogene groepen: leerlingen van verschillende leerwegen zitten niet alleen met elkaar op school, ze leren ook daadwerkelijk van en met elkaar. Onder het motto 'Bouwen wie je bent' geven wij invulling aan de school als bouwplaats van de samenleving. 

Meer weten over Identiteit > Lees de samenvatting van het onderzoek of de integriteitscode OMO.

1.2 Ambitie

  • Persoonsvorming is een vast herkenbaar onderdeel in ons onderwijs.
  • We verbeteren onze kwaliteitscultuur door onze ontwerpprincipes, zoals heterogeniteit, expliciet te verbinden aan onze idealen, zoals bijdragen aan een humane samenleving.
  • We bestendigen onze stevige verbinding met het brede onderwijsveld en de samenleving, waarin we ook richtinggevend willen zijn.

1.3 Missie 

Metameer – de School van de Toekomst – is een krachtige regionale leergemeenschap voor voortgezet onderwijs waar leerlingen én medewerkers bouwen aan wie ze in wezen zijn. Vanuit onze kernwaarden open, inspirerend, nieuwsgierig en eigen-wijs bieden we leerlingen de kans om zichzelf breed te ontwikkelen. Om zichzelf, de ander en de wereld nog beter te leren kennen en zo een betekenisvolle en duurzame bijdrage leveren aan de wereld om ons heen. 

1.4 Visie   De uitdagingen van de toekomst zijn vandaag al begonnen. Of het nu gaat om het klimaat, duurzaamheid, technologie of de zorg: de wereld, onze maatschappij en vooral onze regio vragen om nieuwe talenten. Om mensen die niet alleen dénken in oplossingen – maar ze ook waarmaken. Met hun hoofd, hart en handen. Voor deze nieuwe generatie talenten is er Metameer: de School van de Toekomst.  Met onze aangeboren nieuwsgierigheid leggen we samen de basis voor een leven lang leren en ontwikkelen. Voor leerlingen, maar ook voor medewerkers. In de klas én daarbuiten. Metameer staat midden in de samenleving en werkt intensief samen met collega-scholen, partners, het bedrijfsleven en de zorg. Zo geven we samen vorm aan onze toekomst. Ambitieus. En tegelijkertijd zuinig. Op de wereld en op elkaar.   

1.5 Kernwaarden 

Open  

We zijn open. Toegankelijk en goed bereikbaar. We zijn transparant over wat er goed gaat en wat er beter kan. We staan open voor iedereen. Op Metameer mag je zijn en worden wie je bent.

Inspirerend

Op Metameer weten we dat leren leuk moet zijn. Anders houdt niemand ‘een leven lang leren’ vol! Daarom doen we ons best om elkaar te inspireren. Dat doen we in de klas, in de school en daarbuiten, maar ook als werkgever. Op Metameer raak je nooit uitgeleerd!

Nieuwsgierig 

We zijn geïnteresseerd in de wereld om ons heen. We willen nieuwe dingen leren en uitproberen. Ook zijn we geïnteresseerd in ‘de ander’: in leerlingen en hun ouders, samenwerkingspartners en in elkaar. We willen weten wie iemand is, wat hem of haar drijft, raakt en enthousiast maakt. 

Eigen-wijs

We zijn eigenwijs – in de goede zin van het woord. We doen dingen graag op onze eigen wijze: de manier die het beste bij ons past. We zijn zelfbewust en we kennen onszelf goed. We weten waar we goed in zijn en waar we nog wat te halen hebben.

 

1.6 Schoolklimaat en veiligheid

Metameer is een veilige school, in ‘real-life’ én in de digitale omgeving. Sociale veiligheid betekent voor ons: respect hebben voor elkaar en elkaars verschillen. Wij sluiten niemand uit. Zo bieden we ruimte voor autonome groei en ontwikkeling naar eigenheid. We benutten verschillen en leggen leerzame en rijke verbindingen tussen de mensen op Metameer. Iedereen is aanspreekbaar op zijn bijdrage aan een veilig klimaat binnen onze school. 

Meer weten? > Lees ons plan over sociale veiligheid.