De opbouw en locaties van de School van de Toekomst

Curabitur purus est, vulputate sit amet ipsum eu, tristique convallis ante. Nam vel dui eu orci pretium suscipit a non tellus. Nullam sed quam nisl. Curabitur at neque rutrum, condimentum felis a, imperdiet dui. Pellentesque et quam et ipsum commodo lobortis. In et ante suscipit, vestibulum purus in, hendrerit nisi.

7.1 Visie op organisatie

Metameer is een professionele schoolorganisatie; ‘een ondersteunende leer- en werkomgeving, waarbinnen we via collectief leren werken aan schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling. Een plek waar leerlingen leren, maar ook een plek waar medewerkers zich voortdurend ontwikkelen’.

Met de inrichting van onze organisatie spelen we in op de roep om maatwerk en meer professionele ruimte voor docenten, maar ook op de wensen van de maatschappij. We anticiperen op interne en externe ontwikkelingen, zoals dalende leerlingenaantallen, het lerarentekort, de introductie van digitale didactiek en andere vormen van onderwijsinnovatie. We zijn een lenige organisatie. We willen iedereen bij ons op school (docenten, leerlingen, leidinggevenden en ondersteunend personeel) in beweging brengen en houden. Leidinggevenden op alle niveaus (schoolbestuurders, schoolleiders, team- en afdelingsleiders) spelen een cruciale rol bij de vormgeving en uitvoering in de praktijk als initiatiefnemers en ondersteuners.Om de organisatie te verbeteren, kijken we als leiders eerst naar het systeem als geheel en daarna pas naar de individuen in de organisatie. Daarom streven we naar systemisch en gespreid leiderschap, waarbij we steeds werken van het geheel naar de delen. Tegelijkertijd werkt ieder individu vanuit zijn talenten aan de collectieve opdracht. 

De komende jaren onderzoeken we hoe we ons onderwijs teamgericht kunnen organiseren, voor nog meer kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier.

We verwachten dat in een teamgerichte organisatie de professionaliteit van onze medewerkers optimaal tot zijn recht komt. En dat we zo samen onze  onderwijsdoelen en ambities écht waarmaken. Met een teamgerichte organisatie hebben we de individuele leerling nog beter in beeld en kunnen we sneller adequate interventies doen, waarmee de leerling vooruit kan.  

7.2 Ambities

  • We hebben een flexibele en gedifferentieerde onderwijslogistiek en -organisatie. 
  • Leidinggevenden versterken het systeem en houden het in balans, maar durven het ook te verstoren zodat veranderen mogelijk is. 

7.3 Locaties 

Metameer is nu nog gehuisvest op twee locaties:

 

Stevensbeek (639 regulier en 74 isk*-leerlingen): 

  • vmbo, havo, vwo en tweetalig havo en vwo
  • vmbo profielen Producten, Installatie & Energie (PIE), Zorg & Welzijn (Z&W) voor de basis-en kaderberoepsgerichte leerweg
  • vmbo profiel Dienstverlening & Producten (D&P) voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde- en theoretisch leerweg
  • Eerste Opvang Anderstaligen / Internationale Schakelklas

*Met de sluiting van het AZC in Overloon zou de ISK van Metameer bijna ophouden te bestaan. Met de komst van de Oekraïense vluchtelingen naar het Land van Cuijk en Maasduinen blijft Metameer onderwijs verzorgen aan anderstalige jongeren van 12 t/m 18 jaar. Ook huisvest Metameer de ISK van het PO en op deze manier kunnen alle kinderen uit de gezinnen op dezelfde plaats naar school.

Boxmeer, jenaplan (1035 leerlingen):

  • jenaplanonderwijs in vmbo, havo, vwo en tweetalig vmbo en havo en vwo (havo en vwo onderbouw) 
  • vmbo profiel D&P voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde- en theoretisch leerweg
  • een deel van het onderwijs wordt verzorgd bij Stork Marel en in het cultureel centrum ‘De Weijer’.

7.4 Directie

De rector, de locatiedirecteuren en de manager bedrijfsvoering vormen samen de directie. Teamleiders zijn verantwoordelijk voor de aansturing van medewerkers en vakgroepen/functionele werkgroepen. De bedrijfsvoering en ondersteuning van het primaire proces zijn in handen van de stafafdelingen personeel & organisatie, leerlingenadministratie, financiële administratie, facilitaire dienst, pr & communicatie, kwaliteitszorg en ICT. 

7.5 Bestuur

Metameer valt onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Zij rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.

7.6 Beleid en medezeggenschap

Beide locaties kennen een leerlingenraad. De leerlingenraad biedt leerlingen de gelegenheid hun wensen, ideeën, opmerkingen en problemen centraal te uiten. De raad functioneert ook als klankbord voor de schoolleiding.

De oudercontactgroep (OCG) bestaat uit ouders die willen meedenken over nieuwe ontwikkelingen, beleidsstukken of onze visie. Beide locaties hebben een eigen actieve en betrokken OCG die regelmatig overlegt met de directeur. Alle zaken die leven bij leerlingen en ouders worden hier besproken.

Medezeggenschap vindt plaats op schoolniveau: personeel, leerlingen en ouders zijn vertegenwoordigd in de MR en overleggen onder andere met de schoolleiding. Daarnaast functioneert binnen OMO een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die de gesprekspartner is van het bestuur in Tilburg. Leden van deze GMR worden gekozen vanuit personeel, leerlingen en ouders. Voor leerlingen is er een eigen platform om met het bestuur te spreken en overleggen: de OMO-Leerlingen Federatie.